ÎNSCRIERI

28.01-01.02.2019

SUSŢINERE DISERTAȚIE
 • Comunicare interculturală: 04.02.2019, 09.00-12.00
 • Management intercultural: 04.02.2019, 09.00-12.00
 • MBA: 04.02.2019, 09.00-12.00

Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc în fața comisiei de examen, astfel:

 1. prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
 2. întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
 3. deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.
DOSARUL DE ÎNSCRIERE
 1. Cerere tip de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea, în format WORD, la adresa unesco-chair@unibuc.ro )
 2. Declarația tip pe propria răspundere, cu aprobarea profesorului coordonator
 3. Fișă de lichidare: cu vizele de la Biblioteca Facultății de Filosofie și de la Rectorat, Birourile Social şi Contabilitate
 4. Diplomă de bacalaureat, în copie legalizată*
 5. Diplomă de licență, în copie legalizată*
 6. Certificat de naștere, în copie legalizată *
 7. Copie carte identitate
 8. 2 fotografii color, recente, model ptr. diplomă, scris pe verso numele şi prenumele absolventului
 9. Lucrarea de disertație în format electronic și pe suport de hârtie (redactată în limba engleză, cu copertă cartonată bleumarin, de preferat)
 10. Rezumatul sau abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
 11. Referatul profesorului coordonator
 12. Dosar plic din carton.

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

PRECIZĂRI PRIVIND DOCUMENTELE CARE SE DEPUN LA ÎNSCRIEREA PENTRU SUSȚINEREA DISERTAȚIEI - IANUARIE-FEBRUARIE 2019

Legalizarea documentelor din dosarul de înscriere la disertație poate fi făcută și de către secretariat, după originalele diplomelor de studii si cel al certificatului de naștere.

 

 

Declarația pe propria răspundere:

În cazul în care coordonatorul disertației este profesor român, pe declarație vor apărea semnătura și acordul acestuia pentru susținerea lucrării;

În cazul în care coordonatorul disertației este profesor străin, la declarație se va atașa e-mailul prin care coordonatorul specifică faptul că este de acord cu susținerea lucrării în sesiunea februarie 2019.

Lucrarea de disertație va fi predată odată cu dosarul de înscriere, pe suport C.D., format Word (1 ex.) şi pe suport de hârtie, format cartonat (1 ex.).

De asemenea, disertația trebuie trimisă înainte de depunerea dosarului de înscriere, în format Word, pe adresa de e-mail unesco-chair@unibuc.ro, subiectul mailului fiind ”Lucrare de disertatie_sesiunea IANUARIE-FEBRUARIE 2019_numele și prenumele absolventului_programul de master_promoția _”.

Coperta exterioară – recomandăm culoarea bleumarin pentru coperta cartonată.