SESIUNEA DE DISERTAŢIE – SEPTEMBRIE 2019

SESIUNEA DE DISERTAŢIE – SEPTEMBRIE 2019

ÎNSCRIERI:  04-05.09.2019

Lucrarea finală va fi transmisă pe mail până la data de 15 august 2019 profesorului coordonator, cu copie la lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro

SUSŢINERE DISERTAȚIE:

 • COMUNICARE INTERCULTURALĂ – 09 septembrie 2019 (programarea exactă se va face la încheierea înscrierilor)
 • MANAGEMENT INTERCULTURAL & MBA 18-19 septembrie 2019 (programarea exactă se va face la încheierea înscrierilor)

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere tip de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa office@interculturel.org)
 2. Declarația tip pe propria răspundere, cu aprobarea profesorului coordonator
 3. Fișă de lichidare: (promoția actuală de absolvenți (2019) va obține doar viza de la biblioteca facultății; promoțiile anterioare vor obține toate cele trei vize: Social și Contabilitate (Rectorat) și biblioteca facultății.)
 4. Diplomă de bacalaureat, în copie legalizată* sau certificată conform cu originalul
 5. Diplomă de licență, în copie legalizată* sau certificată conform cu originalul
 6. Certificat de naștere, în copie legalizată * sau certificată conform cu originalul
 7. Copie carte identitate
 8. 2 fotografii color, recente, model ptr. diplomă, scris pe verso numele și prenumele absolventului
 9. Lucrarea de disertație în format digital și în format tipărit (redactată în limba engleză, cu copertă cartonată bleumarin, de preferat)
 10. Rezumatul sau abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
 11. Referatul profesorului coordonator
 12. Dosar plic din carton.

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc în fața comisiei de examen

 • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
 • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
 • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.

Precizări privind documentele care se depun la înscrierea pentru susținerea disertației – septembrie 2019

Legalizarea documentelor din dosarul de înscriere la disertație poate fi făcută de către secretariat, prin prezentarea originalelor diplomelor de studii si a certificatului de naștere.

Fișa de lichidare

Absolvenții din promoția actuală (2019) vor obține doar viza de la biblioteca facultății;

Absolvenții din promoțiile anterioare anului curent vor avea completată fișa de lichidare cu toate cele trei vize (de la Birourile Social și Contabilitate ale Rectoratului și de la Biblioteca Facultății de Filosofie).

Vizele se obțin de la Rectorat, la birourile menționate mai jos, după următorul program / ordine:

 1. Serviciul Social, program cu publicul: luni- joi 8.00-10.00 si 12.00-14.00
 2. Serviciul Contabilitate, program cu publicul: luni-joi 12.00-14.00

Declarația pe propria răspundere:

 • În cazul în care coordonatorul disertației este profesor român, pe declarație vor apărea semnătura și acordul acestuia pentru susținerea lucrării;
 • În cazul în care coordonatorul disertației este profesor străin, la declarație se va atașa e-mailul prin care coordonatorul specifică faptul că este de acord cu susținerea lucrării în sesiunea iunie 2019.

Lucrarea de disertație va fi predată odată cu dosarul de înscriere, pe suport C.D., format Word (1 ex.) şi pe suport de hârtie, format cartonat (1 ex.).

De asemenea, disertația trebuie trimisă înainte de depunerea dosarului de înscriere, în format Word, pe adresa de e-mail office@interculturel.org, subiectul mailului fiind ”Lucrare de disertatie_sesiunea IUNIE 2019_numele și prenumele absolventului_programul de master_promoția _”.

Coperta exterioară (v. Anexa) – recomandăm culoarea bleumarin pentru coperta cartonată.

Rezultate concurs de admitere – sesiunea iulie 2019

Rezultate concurs de admitere – sesiunea iulie 2019

S-au publicat rezultatele concursului de admitere – sesiunea iulie 2019  la programele de master organizate de Catedra UNESCO în cadrul Facultății de Filosofie:

Precizări privind confirmarea locului, perioada și programul de confirmări sunt disponibile pe pagina dedicată admiterii http://unesco-chair.unibuc.ro/admission/