SESIUNEA DE DISERTAŢIE – IANUARIE-FEBRUARIE 2020

SESIUNEA DE DISERTAŢIE – IANUARIE-FEBRUARIE 2020

ÎNSCRIERI: 20-28 ianuarie 2020

Lucrarea finală va fi transmisă pe mail până la data de 15 ianuarie 2020 profesorului coordonator, cu copie la lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro

SUSŢINERE DISERTAȚIE:

 • COMUNICARE INTERCULTURALĂ – 06 februarie 2020 (programarea exactă se va face după încheierea înscrierilor)
 • MANAGEMENT INTERCULTURAL & MBA 30 ianuarie 2020 (programarea exactă se va face după încheierea înscrierilor)

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • Cerere tip de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa  lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro
 • Fișă de lichidare ( Absolvenții vor obține toate cele trei vize: de la Bibliotecă, Serviciile Social și Contabilitate (Rectorat) )
 • Formularul electronic pentru colectarea datelor de contact (se găsește la adresa absolventi.unibuc.ro)*;
 • Diplomă de bacalaureat, în copie legalizată* sau certificată conform cu originalul
 • Diplomă de licență, în copie legalizată** sau certificată conform cu originalul
 • Certificat de naștere, în copie legalizată ** sau certificată conform cu originalul
 • Copie carte identitate
 • 2 fotografii color, recente, model ptr. diplomă, scris pe verso numele și prenumele absolventului
 • Lucrarea de disertație în format digital și în format tipărit (redactată în limba engleză, cu copertă cartonată)
 • Rezumatul sau abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
 • Referatul profesorului coordonator
 • Dosar plic din carton.

*Formularul va fi completat de absolvenți  în vederea utilizării datelor de contact pentru asigurarea dialogului cu reprezentanți ai Universității din București. Formularul electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților se găsește la adresa absolventi.unibuc.ro)

**Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc în fața comisiei de examen

 • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
 • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
 • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.

Precizări privind documentele care se depun la înscriere – sesiune disertație februarie 2020

Legalizarea documentelor din dosarul de înscriere la disertație poate fi făcută de către secretariat, prin prezentarea originalelor diplomelor de studii si a certificatului de naștere.

Fișa de lichidare

Absolvenții vor avea completată fișa de lichidare cu toate cele trei vize (de la Birourile Social și Contabilitate ale Rectoratului și de la Biblioteca Facultății de Filosofie).

Declarația pe propria răspundere:

În cazul în care coordonatorul disertației este profesor român, pe declarație vor apărea semnătura și acordul acestuia pentru susținerea lucrării;

În cazul în care coordonatorul disertației este profesor străin, la declarație se va atașa e-mailul prin care coordonatorul specifică faptul că este de acord cu susținerea lucrării în sesiunea februarie 2020.

Lucrarea de disertație va fi predată odată cu dosarul de înscriere, pe suport C.D., format Word (1 ex.) şi pe suport de hârtie, format cartonat (1 ex.).

De asemenea, disertația trebuie trimisă până pe 15 ianuarie 2020, în format Word, pe adresa de e-mail lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro, subiectul mailului fiind ”Lucrare de disertatie_sesiunea februarie 2020_numele și prenumele absolventului_programul de master promoția _”.