SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IUNIE-IULIE 2022

SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IUNIE-IULIE 2022

SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IUNIE-IULIE 2022

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examenul de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de master – sesiunea septembrie 2022.

 • Înscrierea candidaților: 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00)
 • Susținerea lucrării de disertație, în format fizic: 

– Comunicare și Studii Interculturale – 28 iunie 2022. Programarea va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

– MBA & Management Intercultural – 29-30 iunie 2022. Programarea pe zile și intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / USB)
 • Cererea de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa unesco-chair@unibuc.ro și a încărcat-o pe platforma Classroom)
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare *
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
 • Copie carte de identitate
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților **
 • Referatul profesorului coordonator al lucrării de disertație – va fi transmis de către coordonator la adresa de e-mail unesco-chair@unibuc.ro, până la data de 22 iunie 2022 (până la ora 12.00)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării.

  * Absolvenții promoției 2022 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2022, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2022. Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2022.

  Absolvenții din promoțiile anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social – campus Grozăvești.

  **Absolvenții trebuie să transmită online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este transmis alături de alte documente personale.

  Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

  Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea iunie-iulie 2022 vor transmite, în perioada 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00), pe adresa de email unesco-chair@unibuc.ro într-un singur e-mail cu următorul subiect: Nume Prenume Absolvent_Acronim Masterat_înscriere disertație iunie-iulie 2022 (exemplu: Popescu Valeriu_IC / IM / MBA_înscriere disertație_iunie-iulie 2022 următoarele documente:

  • Cererea de înscriere
  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
  • Fișa de lichidare
  • Rezumatul sau Abstractul lucrării
  • Lucrarea de disertație va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la adresa: unesco-chair@unibuc.ro

  Documente pregătite de secretariat:

  Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Carte de identitate – copie simplă
  • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de bacalaureat și diploma de licență – copie certificată conform cu originalul.

  *Absolvenții trebuie să transmită online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este transmis alături de alte documente personale.

  Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc în format fizic în fața comisiei de examen

  • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
  • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
  • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.
  INSPIRE 2020! – Afaceri inovative pentru un mediu antreprenorial de succes

  INSPIRE 2020! – Afaceri inovative pentru un mediu antreprenorial de succes

  Am lansat înscrierile în cadrul proiectului INNOTECH STUDENT „INSPIRE 2020! – Afaceri inovative pentru un mediu antreprenorial de succes”, proiect implementat de UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

  „INSPIRE 2020! – Afaceri inovative pentru un mediu antreprenorial de succes” se adresează studenților doritori să își deschidă o afacere, beneficiind prin intermediul proiectului de:
  – Sprijin financiar în valoare de 287.000 lei / start-up;
  – Formare autorizată în dezvoltarea de competențe antreprenoriale;
  – Program intensiv de pregătire antreprenorială (mentorat, consultanță, stagii de practică și întreprinderi simulate).

  Prezentare detaliată proiect INSPIRE2020

  Link formular înscriere: https://forms.gle/TYhgXD8gVX7B8Dmh7

  Masă rotundă ”Libertatea de exprimare: despre ESCul din UNESCO”

  Masă rotundă ”Libertatea de exprimare: despre ESCul din UNESCO”

  CNR UNESCO în parteneriat cu Catedra UNESCO „Interculturalitate, Bună Guvernanță și Dezvoltare Durabilă” din cadrul Universității din București (UNIBUC), Facultatea de Filosofie, în colaborare cu reprezentanți ai Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, organizează în data de 6 decembrie 2021, între orele 15:00 – 17:00,  masa rotundă online ”Libertatea de exprimare: despre ESCul din UNESCO”.

   

  Celebrarea a 65 de ani de la aderarea României la UNESCO și înfiinţarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO reprezintă ocazia de a adresa valori și principii fundamantale ale UNESCO, între care libertatea de exprimare este esențială.

  Într-o perioadă de transformări profunde, inegalități și tulburări, UNESCO și-a sporit eforturile pentru a apăra și promova libertatea de exprimare, independența și pluralismul mass-media, precum și construirea unor societăți bazate pe cunoaștere incluzivă, susținute de accesul universal la informație și utilizarea inovatoare a tehnologiilor digitale. În accepțiunea UNESCO, comunicarea și informarea, împreună formând unul dintre cele 5 programe majore ale UNESCO, sunt elemente de bază la temelia unor societăți sănătoase,  democratice.

  UNESCO are un mandat specific de a promova „fluxul liber al ideilor prin cuvânt și imagine”, prin mass-medie liberă, independentă și pluralistă. Libertatea de exprimare contribuie la pace, dezvoltare durabilă, afirmarea drepturilor omului. UNESCO susține și inspiră politici pentru siguranța jurnaliștilor și un jurnalism independent bazat pe etica profesională și principii de autoreglementare.

  Asocierea libertății de exprimare cu celelalte domenii majore ale UNESCO, respectiv educația, științele și cultura, reprezintă provocarea pe care o propune acest eveniment.

  Masa rotundă propune reactualizarea cadrului comunicării și informării așa cum este definit de UNESCO, cu sublinierea modalităților de abordare a fake-news și a nevoii dezvoltării gândirii critice în favoarea combaterii dezinformării (voite ori accidentale). Dezbaterile vor evidenția repere axiologice, elemente diferențiatoare între necunoaștere, cunoașterea de tip-comun și cunoașterea științifică, dar și propuneri de operaționalizare a unor concepte relevante pentru domeniile majore ale UNESCO, respectiv Educație, Științe, Cultură, precum și pentru domeniul Dezvoltării Durabile.

  În ce măsură există libertate de exprimare în jurnalismul care adresează domeniile majore ale ESCului din UNESCO? În ce măsură acesta contribuie la elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor publice din aceste domenii? Poate jurnalismul influența opțiunea cetățeanului pentru educație, știință, cultură și dezvoltare durabilă? Sunt întrebări, cu titlu de exemplu, la care evenimentul propune formularea unor posibile răspunsuri.

  Agenda

   

  1. Deschiderea dezbaterilor și contextualizare:
  • Madlen Șerban, secretar general, CNR UNESCO
  • Sorin Costreie, prorector, Universitatea din București
  • Viorel Vizureanu, prodecan, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
  • Romulus Brâncoveanu – șeful catedrei UNESCO pentru Interculturalitate, Bună Guvernanță și Dezvoltare Durabilă din cadrul Universității din București
  1. Dezbateri: „Jurnalism, fake news & dezinformare” – moderator Mirabela Amarandei, Universitatea din București (un colectiv de profesori de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a realizat traducerea manualului UNESCO „Jurnalism, fake news & dezinformare”)
  Fake news și dezinformare
  • Constantin Vică – Viața morală a informației online
  • Sorin Costreie – Gândire critică și fake news
  • Anamaria Neagu – Implicarea emoțiilor în producția și răspândirea de fake news
  • Bogdan Oprea – Un model de verificare a informației
  • Raluca Radu – Metodă și rezultate: manualul UNESCO pentru Jurnalism, fake news și dezinformare
  Jurnalism în domeniile ESCului din UNESCO
  • Corina Negrea, realizator emisiuni de știință, Radio România Cultural
  • Costin Ionescu, jurnalist EduPedu
  • Andreea Archip, reporter Școala9
  • Vasile Hotea-Fernezan, realizator ”Transilvania Culturală”, TVR Cluj
  • Mona Nicolici, realizator #Misiuneaverde, Radio Europa FM
  • Ioana Ene-Dogioiu, editor Spotmedia
  • Mădălina Diaconu, secretar general, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
  1. În loc de concluzii
  • Sorin Costreie, prorector, Universitatea din București
  • Madlen Șerban, secretar general, CNR UNESCO

  Sursa: https://www.cnr-unesco.ro/ro/program-aniversar-65-ani/libertatea-de-exprimare-despre-escul-din-unesco 

  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IUNIE 2021

  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IUNIE 2021

  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IUNIE 2021

  Aici găsiți toate informațiile referitoare la examenul de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de master – sesiunea iunie 2021.

  • Lucrarea de disertație finală va fi transmisă pe mail până la data de 10 mai 2021 profesorului coordonator, cu copie la lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro
  • Înscriere candidați: 07-23 iunie 2021, ora 12.00
  • Susținerea disertației:

  – 25-26.06.2021 – MBA & Intercultural Management

  – 29.06.2021 – Intercultural Communication

  • Susținerea se va face on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2020-2021 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

  Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

  • Lucrarea de disertație în format digital (CD / DVD / memory stick USB) și în format tipărit (redactată în limba engleză, cu copertă cartonată, nu cu spiră)
  • Rezumatul sau abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
  • Referatul profesorului coordonator
  • Cererea de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa unesco-chair@unibuc.ro și a încărcat-o pe platforma Classroom)
  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Fișa de lichidare *
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
  • Copie carte de identitate
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
  • Două fotografii recente, ¾ pe hârtie fotografică, model ptr. diplomă, scris pe verso numele și prenumele absolventului
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților **

  ______________________________________________________

  * Absolvenții promoției 2021 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2021, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare.

  În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (stare de alertă, calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2021.

  Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2021.

  Absolvenții din promoțiile anterioare se vor ocupa personal de obținerea celor trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate.

  ** Dacă înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se realizează în format fizic, absolvenții trebuie să includă în dosarul de înscriere și formularul tipărit rezultat din completarea acestuia, cu semnătura personală.
  Dacă înscrierea la examenul de finalizarea a studiilor se realizează în format electronic, absolvenții trebuie să încarce online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este încărcat și transmis alături de alte documente personale.

  Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

  Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea 2020 vor transmite, în perioada 07-23 iunie 2021, ora 12.00, pe adresa de email unesco-chair@unibuc.ro într-un singur e-mail cu următorul subiect: Nume Prenume Absolvent_Acronim Masterat_înscriere disertație iunie 2021 (exemplu: Popescu Valeriu_IC / IM / MBA_înscriere disertație_iunie 2021 următoarele documente:

  Documente pregătite de secretariat:

  Secretariatul Catedrei UNESCO va completa dosarul de înscriere la licență / disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
  • Copie carte de identitate;
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
  • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

  Important !

  Lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății, în perioada 12-23 iulie 2021, după programul următor: 

  • luni-joi: 10.00-14.00;
  • vineri: 10.00-13.00. 

  Adeverințele de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență sau de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică).

  Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc online în fața comisiei de examen

  • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
  • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
  • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.
  Selecție pentru mobilități de studii ERASMUS, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București pentru anul academic 2021-2022

  Selecție pentru mobilități de studii ERASMUS, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București pentru anul academic 2021-2022

  Comisia de selecție:

  • Prof. dr. Constantin Stoenescu
  • Asist. dr. Oana Șerban
  • Lect. dr. Laurențiu Gheorghe (președinte, Responsabil ERASMUS)

  Deadline transmitere dosar: 18.03.2021, ora 12:00, folosind următorul link https://forms.gle/24sGx4Gm8XzfWjZj8

  Selecția pentru mobilități studenți (stagii de studiu) ERASMUS+ pentru anul academic 2021-2022 are loc în Facultatea de Filosofie, Universitatea din București în perioada 01 – 26 martie 2021. Selecția pentru mobilități de studii Erasmus+ este realizată la nivel de facultate.

  Pentru anul academic 2021-2022, Facultatea de Filosofie are alocate 18 locuri (16 locuri Filosofie; 2 locuri Catedra UNESCO) în rețeaua Erasmus+. 

  Criterii de eligibilitate și de selecție:

  • candidatul poate fi cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidență temporară sau permanentă, eliberat de autoritățile române competente;
  • să fie student/masterand/doctorand al UB (în Facultatea de Filosofie) în momentul selecției și pe durata stagiului (cursuri la zi);
  • să fie absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență);
  • să promoveze un test de limbă străină sau cel puțin să posede un document prin care o instituție sau un profesor de specialitate să certifice că respectivul candidat are cunoștințe lingvistice satisfăcătoare într-o limbă străină (documentul trebuie atașat la dosar) – în tabelul destinațiilor se găsesc cerințele privind nivelul de limbă;
  • să fie integralist la sfârșitul anului de studiu precedent și integralist după ultima sesiune de examene înainte de efectuarea stagiului Erasmus;
  • să aibă media generală cel puțin 7,00 din anii anteriori și inclusiv semestrul I din anul universitar 2020-2021 (o adeverință cu situația școlară, de uz intern, cuprinzând rezultatele obținute până în momentul selecției, va fi solicitată la Secretariatul Facultății, de unde se va elibera gratuit);
  • să prezinte o scrisoare de intenție/motivație într-o limbă străină, precizând specializarea pe care o urmează în facultate, scrisoare din care să transpară interesele academice ale studentului și gradul în care acestea se regăsesc în programa de studiu a universității/universităților partenere unde ar dori efectuarea mobilității;
  • să prezinte un Plan al programului de studiu care să țină cont de oferta de cursuri din Universitatea de destinație aleasă și care să fie corelat atât cu interesele academice ale studentului, cât și cu programa de studiu a Facultății de Filosofie, Universitatea din București.
  • să prezinte un Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină, la care va fi atașată în mod obligatoriu o listă cu următoarele informații: seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, adresa și numărul de telefon – personal și al părinților, adresa de e-mail;
  • să ceară o Scrisoare de recomandare din partea unuia dintre profesorii facultății, cu excepția membrilor Comisiei de selecție. Scrisoarea va fi trimisă de către profesor direct lui Laurențiu Gheorghe (laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro)

  După selecția din facultate, 19 mai 2021 este termenul limită de primire a dosarelor și formularelor la Biroul Erasmus+ al UB pentru titularii de burse/rezerve (pentru ambele semestre).

  Precizări privind efectuarea mobilității:

  • Studenții din anul I în momentul selecției vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști și prin prezentarea la Biroul Erasmus+ al UB a adeverinței de la facultate care să confirme acest lucru,
  • Studenții din ani terminali în momentul selecțieivor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master, cu condiția admiterii la master și prezentarea la Biroul Erasmus+ al UB a adeverinței de la facultate care confirmă admiterea la studii de master (în domeniul/specializarea pentru care au fost selectați),
  • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat Biroului Erasmus+ al UB.

  Studenții selectați care la finalul anului de studiu, adică la data de 30 septembrie 2021, nu sunt integraliști își pierd locul obținut și vor fi înlocuiți cu rezervele rezultate după acest concurs.

  Nivelul grantului ERASMUS lunar*, stabilit la nivel național de către ANPCDEFP pentru a.a. 2021-2022, este:

  Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia 520 €/lună
  Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 470 €/lună

  *luna este calculată la 30 de zile

   

  Precizări privind finanțarea ERASMUS:

  • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic (minim 90 de zile de la prezentarea la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor, conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim un semestru academic.
  • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă). În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
  • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
  • Un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

  Dosarul de candidatură

  Documentele din dosarul de candidatură vor fi depuse online până joi, 18.03.2021, ora 12:00,  folosind următorul link https://forms.gle/24sGx4Gm8XzfWjZj8  

  • Scrisoare de intenție;
  • certificat/atestat de competență lingvistică/ document prin care un profesor de specialitate să certifice că respectivul candidat are cunoștințe lingvistice satisfăcătoare într-o limbă străină;
  • adeverință cu situația școlară;
  • plan al programului de studiu;
  • Curriculum Vitae și lista cu date personale.
  • Scrisoarea de recomandare se trimite de către profesor direct pe adresa de email a lui Laurentiu Gheorghe (laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro) până joi, 18.03.2021, ora 12:00.

  Vineri, 19 martie 2021, începând cu ora 11:00, va avea loc interviul online în urma căruia membrii comisiei vor selecta titularii de grant.

  După afișarea rezultatelor se pot înainta la Secretariatul facultății contestații, în termen de 24 de ore. Comisia va analiza contestațiile și va da rezultatele finale.

   

  Ponderea criteriilor de selecție este următoarea, fiecare notă având un punctaj de la 1 la 10, unde 10 reprezintă maxim:

  • Nota 1 (20%): Cunoștințele lingvistice de limbă străină
  • Nota 2 (10%): Situația școlară (media anilor de studiu)
  • Nota 3 (30%): Test de cunoștințe de specialitate și evaluarea dosarului
  • Nota 4 (40%): Interviu