Selecție pentru mobilități de studii SEMP – a. u. 2021-2022

Selecție pentru mobilități de studii SEMP – a. u. 2021-2022

Deadline transmitere dosar: 18.03.2021, ora 12:00,  folosind următorul link https://forms.gle/24sGx4Gm8XzfWjZj8

Rezultat selecție

Nr. crt. NUME STUDENT PRENUME STUDENT Anul de studiu in prezent (2020-2021) SECȚIA / SPECIALIZAREA (denumirea completă a programului) UNIV. GAZDĂ SEM. STAGIULUI MEDIA ȘCOLARĂ (inclusiv sem. I din 2020-2021) PUNCTAJ OBȚINUT LA SELECTIE* CALITATEA
(titular / rezervă/ „zero grant”)**
1 Pintea (c.Bratila) Ioana Ruxandra   M1 Business Administration (MBA) CH GENEVE01 2 9 100 TITUALR
2 Barbărasă (c. Dumitrache) Adina M1 Intercultural Management CH FRIBOUR01 2 medie neîncheiată 100 TITULAR

Stimaţi studenţi,
Avem plăcerea de a vă anunța că pentru anul universitar 2021-2022 aveţi posibilitatea efectuării unui sejur academic la:
– Université de Genève, Geneva School of Economics and Management (GSEM)
– Université de Fribourg, Faculté des sciences économiques et sociales et du management / Faculté des lettres et des sciences humaines

În anul academic 2021-2022 pot beneficia de mobilități SEMP 7 studenți titulari:
– 4 locuri pentru programele de master Comunicare și Studii Interculturale si Management Intercultural la Université de Fribourg
– 3 locuri pentru programul MBA (1 loc la Université de Genève, 2 locuri la Université de Fribourg)
Studenții de pe lista de rezerve pot efectua mobilitatea fără finanțare sau pot primi bursă dacă vreunul dintre studenții titulari renunță la mobilitate.

Comisia de selecție:
Prof. dr. Constantin Stoenescu, Asist. dr. Oana Șerban, Lect. dr. Laurențiu Gheorghe (președinte, Responsabil ERASMUS), Drd. Lilian Ciachir (Responsabil ERASMUS Catedra UNESCO)

Criterii de eligibilitate și selecție:
– candidatul poate fi cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidență temporară sau permanentă, eliberat de autoritățile române competente;
– să fie înmatriculat ca student în anul I la Programul de Master Comunicare interculturală, Management intercultural sau MBA ;
– să fie absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității;
– să promoveze un test de limbă străină sau cel puțin să posede un document prin care o instituție sau un profesor de specialitate să certifice că respectivul candidat are cunoștințe lingvistice satisfăcătoare într-o limbă străină (documentul trebuie atașat la dosar)
– să fie integralist la sfârșitul anului de studiu precedent și integralist după ultima sesiune de examene înainte de efectuarea stagiului Erasmus;
– să aibă media generală cel puțin 7,00 din anii anteriori și inclusiv semestrul I din anul universitar 2020-2021 (o adeverință cu situația școlară, de uz intern, cuprinzând rezultatele obținute până în momentul selecției, va fi solicitată la Secretariatul Catedrei UNESCO);
– să prezinte o scrisoare de intenție/motivație într-o limbă străină, precizând specializarea pe care o urmează în facultate, scrisoare din care să reiasă interesele academice ale studentului și gradul în care acestea se regăsesc în programa de studiu a universității/universităților partenere unde ar dori efectuarea mobilității;
– să prezinte un Plan al programului de studiu care să țină cont de oferta de cursuri din Universitatea de destinație aleasă și care să fie corelat atât cu interesele academice ale studentului, cât și cu programa de studiu a programului pe care-l urmează în cadrul Catedrei UNESCO, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București.
– să prezinte un Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină, la care va fi atașată în mod obligatoriu o listă cu următoarele informații: seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, adresa și numărul de telefon – personal și al părinților, adresa de e-mail;
– să ceară o Scrisoare de recomandare din partea unuia dintre profesorii facultății, cu excepția membrilor Comisiei de selecție.

 

Dosarul de candidatură

Documentele din dosarul de candidatură vor fi transmise online până joi 18.03.2021, ora 12:00,  folosind următorul link https://forms.gle/24sGx4Gm8XzfWjZj8  

 • Scrisoare de intenție;
 • certificat/atestat de competență lingvistică/ document prin care un profesor de specialitate să certifice că respectivul candidat are cunoștințe lingvistice satisfăcătoare într-o limbă străină;
 • adeverință cu situația școlară;
 • plan al programului de studiu (lista activităților academice – cursuri, elaborarea disertației – pe care intenționați să le urmați la universitatea gazdă);
 • Curriculum Vitae și lista cu date personale;
 • Scrisoarea de recomandare se trimite de către profesor direct pe adresa de email a lui Lilian Ciachir (lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro) până joi, 18.03.2021, ora 12:00;
 • Orice alt document care poate sprijini solicitarea.

Vineri, 19.03.2021, începând cu ora 11:00va avea loc interviul online în urma căruia membrii comisiei vor selecta titularii de grant.
După afișarea rezultatelor se pot transmite la Secretariatul facultății contestații, în termen de 24 de ore. Comisia va analiza contestațiile și va anunța rezultatele finale.

Ponderea criteriilor de selecție este cea de mai jos, fiecare notă având un punctaj de la 1 la 10, unde 10 reprezintă maxim:
• Nota 1 (20%): Cunoștințele lingvistice de limbă străină
• Nota 2 (10%): Situația școlară (media anilor de studiu)
• Nota 3 (30%): Evaluarea dosarului
• Nota 4 (40%): Interviu

IMPORTANT!
• Studenții din anul I vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști.
• Stagiile trebuie să fie de maxim 5 luni pentru un semestru (8 luni pentru un an academic, în eventualitatea obținerii unei prelungiri).
• Rezervele trebuie să pregătească dosarul de aplicație pentru plecare în semestrul II, pentru că în cazul în care rămân locuri libere sau titulari renunță, să fie timp suficient pentru transformarea rezervelor în titulari de grant.
• Numărul total de titulari + rezerve + bursieri „grant zero” NU poate depăși numărul total de studenți pe o destinație (respectiv numărul precizat pe rândul corespunzător din tabelul conținând acordurile bilaterale).
• În cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).
• Candidații trebuie să consulte ghidul Programul SEMP:
– Universite de Fribourg – https://www.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/europe/semp.html
– Universite de Geneve – https://www.unige.ch/exchange/fr/mobilite1/pourquoi-venir-lunige/etudiants/mobilite-europe-etudiants-semp/delais-et-procedures/

Mobilități practică pentru studenți ERASMUS

Mobilități practică pentru studenți ERASMUS

Universitatea din București a decis în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație din 24 iunie 2019 lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS, ce se vor derula în perioada iulie 2019 – 30 mai 2020, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2018 – 2019, capitolul SMP (student mobility for placement), pentru un număr de 100 mobilități, cu un total de finanțare de 216.000 EURO.

Numărul de locuri rămase libere după această rundă de selecție vor fi scoase din nou la concurs în runda din luna octombrie 2019.

Selecția pentru aceste mobilități va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al UB, nu la nivelul fiecărei facultăți, de catre o Comisie Centrala de selectie.

Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 4 iulie 2019 (ora 13:00) dosarele pentru selecție, respectiv :

 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – recomandat nivel minim B2,
 • Carnet de student, vizat de facultatea UB pentru anul academic 2018-2019,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă) – se completează formularul Learning Agreement for Traineeship în 2 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din UB. (descarcă Learning Agreement for traineeships 2018-2019),
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj).
 •  Copie după cartea de identitate.
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus (opțional, reprezintă un plus la punctaj).

Informatiile sunt disponibile la adresa https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus-stagii-de-practica/.

Mobilități Erasmus+: CHIȘINĂU & TBILISI CALLING

Mobilități Erasmus+: CHIȘINĂU & TBILISI CALLING

 Facultatea de Filosofie, prin programul Erasmus+, oferă 2 burse de mobilitate

pentru semestrul al doilea al anului universitar 2017-2018.

Pentru detalii accesați anunțul complet la următoarea adresă http://filosofie.unibuc.ro/2017/12/22/mobilitati-erasmus-chisinau-tbilisi-calling/