SESIUNEA DE DISERTAŢIE – IUNIE 2018

SESIUNEA DE DISERTAŢIE – IUNIE 2018

ÎNSCRIERI

4 – 18 iunie 2018
SUSŢINERE DISERTAȚIE
 • Comunicare interculturală: 26 iunie 2018 (programarea exactă va fi stabilită după încheierea perioadei de înscrieri)
 • Management intercultural: 30 iunie 2018 (programarea exactă va fi stabilită după încheierea perioadei de înscrieri)
 • MBA: 30 iunie 2018 (programarea exactă va fi stabilită după încheierea perioadei de înscrieri)

Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc în fața comisiei de examen, astfel:

 1. prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
 2. întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
 3. deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.
DOSARUL DE ÎNSCRIERE
 1. Cerere tip de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa office@interculturel.org
 2. Declarația tip pe propria răspundere, cu aprobarea profesorului coordonator
 3. Fișă de lichidare: cu viza de la biblioteca facultății – pentru promoția 2018; cu vizele de la biblioteca facultății și de la Rectorat, Birourile Social şi Contabilitate – pentru promoțiile anterioare anului 2018
 4. Diplomă de bacalaureat, în copie legalizată*
 5. Diplomă de licență, în copie legalizată*
 6. Certificat de naștere, în copie legalizată *
 7. Copie carte identitate
 8. 2 fotografii color, recente, model ptr. diplomă, scris pe verso numele şi prenumele absolventului
 9. Lucrarea de disertație în format electronic și pe suport de hârtie (redactată în limba engleză, cu copertă cartonată bleumarin, de preferat)
 10. Rezumatul sau abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
 11. Referatul profesorului coordonator
 12. Dosar plic din carton.

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

PRECIZĂRI PRIVIND DOCUMENTELE CARE SE DEPUN LA ÎNSCRIEREA PENTRU SUSȚINEREA DISERTAȚIEI - IUNIE 2018
Legalizarea documentelor din dosarul de înscriere la disertație poate fi făcută și de către secretariat, după originalele diplomelor de studii si cel al certificatului de naștere.

Fișa de lichidare

Absolvenții din promoțiile anterioare anului curent vor avea completată fișa de lichidare cu toate cele trei vize (de la Biblioteca Facultății de Filosofie și de la Birourile Social și Contabilitate ale Rectoratului).

Absolvenții promoției 2018 vor obține doar viza de la Biblioteca Facultății de Filosofie.

Declarația pe propria răspundere:

În cazul în care coordonatorul disertației este profesor român, pe declarație vor apărea semnătura și acordul acestuia pentru susținerea lucrării;

În cazul în care coordonatorul disertației este profesor străin, la declarație se va atașa e-mailul prin care coordonatorul specifică faptul că este de acord cu susținerea lucrării în sesiunea iunie 2018.

Lucrarea de disertație va fi predată odată cu dosarul de înscriere, pe suport C.D., format Word (1 ex.) şi pe suport de hârtie, format cartonat (1 ex.).

De asemenea, disertația trebuie trimisă înainte de depunerea dosarului de înscriere, în format Word, pe adresa de e-mail office@interculturel.org, subiectul mailului fiind ”Lucrare de disertatie_sesiunea IUNIE 2018_numele și prenumele absolventului_programul de master_promoția _”.

Coperta exterioară – recomandăm culoarea bleumarin pentru coperta cartonată.

Practică Parlamentară Internațională la Bundestag-ul German

Practică Parlamentară Internațională la Bundestag-ul German

Vă interesează să participaţi la lucrările din Parlamentul german?

Bundestagul german împreună cu: Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität Berlin vă invită să candidaţi pentru o Bursă Parlamentară Internaţională (IPS) de cinci luni la Berlin.
IPS se adresează unor persoane tinere cu înaltă calificare, interesate din punct de vedere politic şi care vor ca după terminarea programului să se întoarcă în ţara lor şi să contribuie activ şi cu sentimentul responsabilităţii la organizarea unui viitor democratic al acesteia.
Bundestagul german, parlamentul Germaniei, oferă unor persoane tinere prilejul ca în decurs de 13 săptămâni de activitate pe lângă un membru al Bundestagului să facă cunoştiinţă cu sistemul parlamentar german ca şi cu procesele de decizii politice şi să acumuleze experienţă în practica muncii parlamentare.
Bursierii vor fi aleşi de către o Comisie de selecţionare independentă a Bundestagului german.

Condiţii:

 • cetăţenia română
 • studii universitare încheiate
 • cunoştiinţe foarte bune ale limbii germane
 • cunoştiinte ale politicii, societăţii şi istoriei germane
 • sub 30 ani la începerea stagiului de bursă

Bursa:

 • 500 EURO lunar
 • cazare gratuită
 • cheltuieli de asigurare şi de călătorie

Dosarele de aplicaţie vor fi depus electronic  până cel târziu la 30 iunie 2018 la Ambasada Germaniei la Bucureşti:  info@bukarest.diplo.de