SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IUNIE-IULIE 2022

SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IUNIE-IULIE 2022

SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IUNIE-IULIE 2022

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examenul de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de master – sesiunea septembrie 2022.

 • Înscrierea candidaților: 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00)
 • Susținerea lucrării de disertație, în format fizic: 

– Comunicare și Studii Interculturale – 28 iunie 2022. Programarea va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

– MBA & Management Intercultural – 29-30 iunie 2022. Programarea pe zile și intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / USB)
 • Cererea de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa unesco-chair@unibuc.ro și a încărcat-o pe platforma Classroom)
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare *
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
 • Copie carte de identitate
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților **
 • Referatul profesorului coordonator al lucrării de disertație – va fi transmis de către coordonator la adresa de e-mail unesco-chair@unibuc.ro, până la data de 22 iunie 2022 (până la ora 12.00)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării.

  * Absolvenții promoției 2022 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2022, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2022. Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2022.

  Absolvenții din promoțiile anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social – campus Grozăvești.

  **Absolvenții trebuie să transmită online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este transmis alături de alte documente personale.

  Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

  Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea iunie-iulie 2022 vor transmite, în perioada 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00), pe adresa de email unesco-chair@unibuc.ro într-un singur e-mail cu următorul subiect: Nume Prenume Absolvent_Acronim Masterat_înscriere disertație iunie-iulie 2022 (exemplu: Popescu Valeriu_IC / IM / MBA_înscriere disertație_iunie-iulie 2022 următoarele documente:

  • Cererea de înscriere
  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
  • Fișa de lichidare
  • Rezumatul sau Abstractul lucrării
  • Lucrarea de disertație va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la adresa: unesco-chair@unibuc.ro

  Documente pregătite de secretariat:

  Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Carte de identitate – copie simplă
  • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de bacalaureat și diploma de licență – copie certificată conform cu originalul.

  *Absolvenții trebuie să transmită online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este transmis alături de alte documente personale.

  Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc în format fizic în fața comisiei de examen

  • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
  • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
  • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.
  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IANUARIE-FEBRUARIE 2022

  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IANUARIE-FEBRUARIE 2022

  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IANUARIE-FEBRUARIE 2022

  Aici găsiți toate informațiile referitoare la examenul de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de master – sesiunea septembrie 2021.

  • Lucrarea de disertație finală va fi transmisă pe mail până la data de 31 decembrie 2021 profesorului coordonator, cu copie la lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro
  • Înscriere candidați: 20 ianuarie-01 februarie 2022 (în data de 01 februarie până la ora 12.00)
  • Susținerea disertației: 02-06 februarie 2022 (Programarea pe zile și intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere)
  • Susținerea se va face on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2020-2021 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

  Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

  • Lucrarea de disertație în format digital (CD / DVD / memory stick USB) și în format tipărit (redactată în limba engleză, cu copertă cartonată, nu cu spiră)
  • Rezumatul sau abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
  • Referatul profesorului coordonator
  • Cererea de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa unesco-chair@unibuc.ro și a încărcat-o pe platforma Classroom)
  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Fișa de lichidare (cu cele trei vize: Biblioteca facultății, Serviciul Social și Biroul Contabilitate)
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
  • Copie carte de identitate
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
  • Două fotografii recente, ¾ pe hârtie fotografică, model ptr. diplomă, scris pe verso numele și prenumele absolventului
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților *
  • Consimțământ înregistrare

  *Absolvenții trebuie să încarce online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este încărcat și transmis alături de alte documente personale.

  Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

  Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea ianuarie-februarie 2022 vor transmite, în perioada 20 ianuarie – 01 februarie 2022 (în data de 1 februarie până la ora 12.00), pe adresa de email unesco-chair@unibuc.ro într-un singur e-mail cu următorul subiect: Nume Prenume Absolvent_Acronim Masterat_înscriere disertație ianuarie-februarie 2022 (exemplu: Popescu Valeriu_IC / IM / MBA_înscriere disertație_ianuarie-februarie 2022 următoarele documente:

   

  Documente pregătite de secretariat:

  Secretariatul Catedrei UNESCO va completa dosarul de înscriere la licență / disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
  • Copie carte de identitate;
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
  • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

  Important !

  Lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul Catedrei UNESCO, până pe 18 februarie 2022, după programul următor:

  • luni-joi: 10.00-14.00;
  • vineri: 10.00-13.00.

  Adeverințele de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență sau de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică).

  Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc online în fața comisiei de examen

  • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
  • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
  • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.
  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: SEPTEMBRIE 2021

  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: SEPTEMBRIE 2021

  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: SEPTEMBRIE 2021

  Aici găsiți toate informațiile referitoare la examenul de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de master – sesiunea septembrie 2021.

  • Lucrarea de disertație finală va fi transmisă pe mail până la data de 10 august 2021 profesorului coordonator, cu copie la lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro
  • Înscriere candidați: 06-07 septembrie 2021 (în data de 07 septembrie până la ora 12.00)
  • Susținerea disertației:

  – 09-10 septembrie 2021 – MBA & Intercultural Management

  – 09 septembrie 2021 – Intercultural Communication

  • Susținerea se va face on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2020-2021 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

  Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

  • Lucrarea de disertație în format digital (CD / DVD / memory stick USB) și în format tipărit (redactată în limba engleză, cu copertă cartonată, nu cu spiră)
  • Rezumatul sau abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
  • Referatul profesorului coordonator
  • Cererea de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa unesco-chair@unibuc.ro și a încărcat-o pe platforma Classroom)
  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Fișa de lichidare *
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
  • Copie carte de identitate
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
  • Două fotografii recente, ¾ pe hârtie fotografică, model ptr. diplomă, scris pe verso numele și prenumele absolventului
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților **
  • Consimțământ înregistrare

  ______________________________________________________

  * Absolvenții promoției 2021 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2021, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare.

  În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (stare de alertă, calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2021.

  Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2021.

  Absolvenții din promoțiile anterioare se vor ocupa personal de obținerea celor trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate.

  ** Dacă înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se realizează în format fizic, absolvenții trebuie să includă în dosarul de înscriere și formularul tipărit rezultat din completarea acestuia, cu semnătura personală.
  Dacă înscrierea la examenul de finalizarea a studiilor se realizează în format electronic, absolvenții trebuie să încarce online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este încărcat și transmis alături de alte documente personale.

  Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

  Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea 2020 vor transmite, în perioada 06-07 septembrie 2021, ora 12.00, pe adresa de email unesco-chair@unibuc.ro într-un singur e-mail cu următorul subiect: Nume Prenume Absolvent_Acronim Masterat_înscriere disertație iunie 2021 (exemplu: Popescu Valeriu_IC / IM / MBA_înscriere disertație_septembrie 2021 următoarele documente:

  Documente pregătite de secretariat:

  Secretariatul Catedrei UNESCO va completa dosarul de înscriere la licență / disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
  • Copie carte de identitate;
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
  • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

  Important !

  Lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății, în perioada 13-17 septembrie 2021, după programul următor: 

  • luni-joi: 10.00-14.00;
  • vineri: 10.00-13.00. 

  Adeverințele de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență sau de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică).

  Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc online în fața comisiei de examen

  • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
  • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
  • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.
  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IUNIE 2021

  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IUNIE 2021

  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IUNIE 2021

  Aici găsiți toate informațiile referitoare la examenul de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de master – sesiunea iunie 2021.

  • Lucrarea de disertație finală va fi transmisă pe mail până la data de 10 mai 2021 profesorului coordonator, cu copie la lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro
  • Înscriere candidați: 07-23 iunie 2021, ora 12.00
  • Susținerea disertației:

  – 25-26.06.2021 – MBA & Intercultural Management

  – 29.06.2021 – Intercultural Communication

  • Susținerea se va face on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2020-2021 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

  Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

  • Lucrarea de disertație în format digital (CD / DVD / memory stick USB) și în format tipărit (redactată în limba engleză, cu copertă cartonată, nu cu spiră)
  • Rezumatul sau abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
  • Referatul profesorului coordonator
  • Cererea de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa unesco-chair@unibuc.ro și a încărcat-o pe platforma Classroom)
  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Fișa de lichidare *
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
  • Copie carte de identitate
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
  • Două fotografii recente, ¾ pe hârtie fotografică, model ptr. diplomă, scris pe verso numele și prenumele absolventului
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților **

  ______________________________________________________

  * Absolvenții promoției 2021 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2021, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare.

  În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (stare de alertă, calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2021.

  Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2021.

  Absolvenții din promoțiile anterioare se vor ocupa personal de obținerea celor trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate.

  ** Dacă înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se realizează în format fizic, absolvenții trebuie să includă în dosarul de înscriere și formularul tipărit rezultat din completarea acestuia, cu semnătura personală.
  Dacă înscrierea la examenul de finalizarea a studiilor se realizează în format electronic, absolvenții trebuie să încarce online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este încărcat și transmis alături de alte documente personale.

  Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

  Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea 2020 vor transmite, în perioada 07-23 iunie 2021, ora 12.00, pe adresa de email unesco-chair@unibuc.ro într-un singur e-mail cu următorul subiect: Nume Prenume Absolvent_Acronim Masterat_înscriere disertație iunie 2021 (exemplu: Popescu Valeriu_IC / IM / MBA_înscriere disertație_iunie 2021 următoarele documente:

  Documente pregătite de secretariat:

  Secretariatul Catedrei UNESCO va completa dosarul de înscriere la licență / disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
  • Copie carte de identitate;
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
  • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

  Important !

  Lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății, în perioada 12-23 iulie 2021, după programul următor: 

  • luni-joi: 10.00-14.00;
  • vineri: 10.00-13.00. 

  Adeverințele de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență sau de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică).

  Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc online în fața comisiei de examen

  • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
  • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
  • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.
  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IANUARIE-FEBRUARIE 2021

  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IANUARIE-FEBRUARIE 2021

  • Lucrarea de disertație finală va fi transmisă pe mail până la data de 10 ianuarie 2021 profesorului coordonator, cu copie la lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro
  • Înscriere candidați: 18-22 ianuarie 2021;
  • Susținerea disertației: 25.01.2021 – 14.02.2021. Programarea pe zile și intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere;
  • Susținerea se va face cu precădere on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială;
  • Susținerea se poate face și față în față, cu respectarea regulilor de distanțare socială existente la data respectivă, numai pentru acei candidați care, dintr-un motiv întemeiat, vor solicita în mod expres acest lucru la înscriere.

  Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

  • Lucrarea de disertație în format digital (CD / DVD / memory stick USB) și în format tipărit (redactată în limba engleză, cu copertă cartonată, nu cu spiră)
  • Rezumatul sau abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
  • Referatul profesorului coordonator
  • Cererea de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că trimis lucrarea la adresa office@interculturel.org și a încărcat-o pe platforma Classroom)
  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Fișa de lichidare (cu toate cele trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate)
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
  • Copie carte de identitate
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
  • Două fotografii recente, ¾ pe hârtie fotografică, model ptr. diplomă, scris pe verso numele și prenumele absolventului
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților *

  ______________________________________________________

  *Formularul va fi completat de absolvenți  în vederea utilizării datelor de contact pentru asigurarea dialogului cu reprezentanți ai Universității din București. Formularul electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților se găsește la adresa absolventi.unibuc.ro)

  Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

  Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea 2020 vor transmite, în perioada 18-22 ianuarie 2021, ora 12.00, pe adresa de email office@interculturel.org într-un singur e-mail cu următorul subiect: Nume Prenume Absolvent_Inițiale Masterat_înscriere disertație ianuarie-februarie 2020 (exemplu: Popescu Valeriu_IC / IM / MBA_înscriere disertație_ianuarie-februarie 2021 următoarele documente:

  • Cererea de înscriere;
  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului;
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților;
  • Fișa de lichidare (completată cu toate cele trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate);
  • Lucrarea de disertație în format electronic (word și pdf);
  • Rezumatul sau Abstractul lucrării.

  Documente pregătite de secretariat:

  Secretariatul Catedrei UNESCO va completa dosarul de înscriere la licență / disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
  • Copie carte de identitate;
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
  • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

  Important !

  Lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății, în perioada 22-26 februarie 2021, după programul următor: 

  • luni-joi: 10.00-14.00;
  • vineri: 10.00-13.00. 

  Adeverințele de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență sau de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică).

  Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc online în fața comisiei de examen

  • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
  • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
  • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.
  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IANUARIE-FEBRUARIE 2022

  SESIUNEA DE DISERTAŢIE: SEPTEMBRIE 2020

  • Lucrarea de disertație finală va fi transmisă pe mail până la data de 15 august 2020 profesorului coordonator, cu copie la lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro
  • Înscriere candidați: 3-4 septembrie 2020;
  • Susținerea disertației: 7-9 septembrie 2020. Programarea pe zile și intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere;
  • Susținerea se va face cu precădere on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială;
  • Susținerea se poate face și față în față, cu respectarea regulilor de distanțare socială existente la data respectivă, numai pentru acei candidați care, dintr-un motiv întemeiat, vor solicita în mod expres acest lucru la înscriere.

   

  Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

  • Lucrarea de disertație în format digital (CD / DVD / memory stick USB) și în format tipărit (redactată în limba engleză, cu copertă cartonată, nu cu spiră)
  • Rezumatul sau abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
  • Referatul profesorului coordonator
  • Cererea de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că trimis lucrarea la adresa office@interculturel.org și a încărcat-o pe platforma Classroom)
  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca facultății – pentru promoția 2020; cu toate cele trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate – pentru promoțiile anterioare)*
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
  • Copie carte de identitate
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
  • Două fotografii recente, ¾ pe hârtie fotografică, model ptr. diplomă, scris pe verso numele și prenumele absolventului
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților **

  ______________________________________________________

  *„Avizarea fișei de lichidare se va face de secretariat, fără deplasarea studenților, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventuale debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlaritate, precum și a listelor de debitori din anii terminali transmise la cererea facultății de către Serviciul Social al UB, respectiv de filialele BCU, cu cel puțin 2 zile înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. Debitele care nu pot fi plătite până la sfârșitul perioadei de înscriere, din motive provocate de starea de urgență sau de regulile de distanțare socială, vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență, respectiv disertație, dar nu mai târziu de 30 de zile de la ridicarea restricțiilor care au condus la imposibilitatea deplasării pentru plata taxelor respective. Studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii doar a respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/ disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2020.” Pct. 9 din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială)

  **Formularul va fi completat de absolvenți  în vederea utilizării datelor de contact pentru asigurarea dialogului cu reprezentanți ai Universității din București. Formularul electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților se găsește la adresa absolventi.unibuc.ro)

  Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

  Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea 2020 vor transmite, în perioada 3-4 septembrie 2020, ora 12.00, pe adresa de email office@interculturel.org într-un singur e-mail cu următorul subiect: Nume Prenume Absolvent_Inițiale Masterat_înscriere disertație iunie 2020 (exemplu: Popescu Valeriu_IC / IM / MBA_înscriere disertație_iunie 2020 următoarele documente:

  • Cererea de înscriere;
  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului;
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților;
  • Fișa de lichidare va fi completată de către absolvent doar cu datele personale, urmând ca vizele necesare să fie completate ulterior de către Secretariat;
  • Lucrarea de disertație în format electronic (word și pdf);
  • Rezumatul sau Abstractul lucrării.

  Documente pregătite de secretariat:

  Secretariatul Catedrei UNESCO va completa dosarul de înscriere la licență / disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
  • Copie carte de identitate;
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
  • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

  Important !

  Lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății, în perioada 10-18 septembrie 2020, după programul următor: 

  • luni-joi: 10.00-14.00;
  • vineri: 10.00-13.00. 

  Adeverințele de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență sau de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică).

  Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc online în fața comisiei de examen

  • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
  • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
  • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.