Masă rotundă ”Libertatea de exprimare: despre ESCul din UNESCO”

Masă rotundă ”Libertatea de exprimare: despre ESCul din UNESCO”

CNR UNESCO în parteneriat cu Catedra UNESCO „Interculturalitate, Bună Guvernanță și Dezvoltare Durabilă” din cadrul Universității din București (UNIBUC), Facultatea de Filosofie, în colaborare cu reprezentanți ai Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, organizează în data de 6 decembrie 2021, între orele 15:00 – 17:00,  masa rotundă online ”Libertatea de exprimare: despre ESCul din UNESCO”.

 

Celebrarea a 65 de ani de la aderarea României la UNESCO și înfiinţarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO reprezintă ocazia de a adresa valori și principii fundamantale ale UNESCO, între care libertatea de exprimare este esențială.

Într-o perioadă de transformări profunde, inegalități și tulburări, UNESCO și-a sporit eforturile pentru a apăra și promova libertatea de exprimare, independența și pluralismul mass-media, precum și construirea unor societăți bazate pe cunoaștere incluzivă, susținute de accesul universal la informație și utilizarea inovatoare a tehnologiilor digitale. În accepțiunea UNESCO, comunicarea și informarea, împreună formând unul dintre cele 5 programe majore ale UNESCO, sunt elemente de bază la temelia unor societăți sănătoase,  democratice.

UNESCO are un mandat specific de a promova „fluxul liber al ideilor prin cuvânt și imagine”, prin mass-medie liberă, independentă și pluralistă. Libertatea de exprimare contribuie la pace, dezvoltare durabilă, afirmarea drepturilor omului. UNESCO susține și inspiră politici pentru siguranța jurnaliștilor și un jurnalism independent bazat pe etica profesională și principii de autoreglementare.

Asocierea libertății de exprimare cu celelalte domenii majore ale UNESCO, respectiv educația, științele și cultura, reprezintă provocarea pe care o propune acest eveniment.

Masa rotundă propune reactualizarea cadrului comunicării și informării așa cum este definit de UNESCO, cu sublinierea modalităților de abordare a fake-news și a nevoii dezvoltării gândirii critice în favoarea combaterii dezinformării (voite ori accidentale). Dezbaterile vor evidenția repere axiologice, elemente diferențiatoare între necunoaștere, cunoașterea de tip-comun și cunoașterea științifică, dar și propuneri de operaționalizare a unor concepte relevante pentru domeniile majore ale UNESCO, respectiv Educație, Științe, Cultură, precum și pentru domeniul Dezvoltării Durabile.

În ce măsură există libertate de exprimare în jurnalismul care adresează domeniile majore ale ESCului din UNESCO? În ce măsură acesta contribuie la elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor publice din aceste domenii? Poate jurnalismul influența opțiunea cetățeanului pentru educație, știință, cultură și dezvoltare durabilă? Sunt întrebări, cu titlu de exemplu, la care evenimentul propune formularea unor posibile răspunsuri.

Agenda

 

 1. Deschiderea dezbaterilor și contextualizare:
 • Madlen Șerban, secretar general, CNR UNESCO
 • Sorin Costreie, prorector, Universitatea din București
 • Viorel Vizureanu, prodecan, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Romulus Brâncoveanu – șeful catedrei UNESCO pentru Interculturalitate, Bună Guvernanță și Dezvoltare Durabilă din cadrul Universității din București
 1. Dezbateri: „Jurnalism, fake news & dezinformare” – moderator Mirabela Amarandei, Universitatea din București (un colectiv de profesori de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a realizat traducerea manualului UNESCO „Jurnalism, fake news & dezinformare”)
Fake news și dezinformare
 • Constantin Vică – Viața morală a informației online
 • Sorin Costreie – Gândire critică și fake news
 • Anamaria Neagu – Implicarea emoțiilor în producția și răspândirea de fake news
 • Bogdan Oprea – Un model de verificare a informației
 • Raluca Radu – Metodă și rezultate: manualul UNESCO pentru Jurnalism, fake news și dezinformare
Jurnalism în domeniile ESCului din UNESCO
 • Corina Negrea, realizator emisiuni de știință, Radio România Cultural
 • Costin Ionescu, jurnalist EduPedu
 • Andreea Archip, reporter Școala9
 • Vasile Hotea-Fernezan, realizator ”Transilvania Culturală”, TVR Cluj
 • Mona Nicolici, realizator #Misiuneaverde, Radio Europa FM
 • Ioana Ene-Dogioiu, editor Spotmedia
 • Mădălina Diaconu, secretar general, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
 1. În loc de concluzii
 • Sorin Costreie, prorector, Universitatea din București
 • Madlen Șerban, secretar general, CNR UNESCO

Sursa: https://www.cnr-unesco.ro/ro/program-aniversar-65-ani/libertatea-de-exprimare-despre-escul-din-unesco 

SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IANUARIE-FEBRUARIE 2022

SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IANUARIE-FEBRUARIE 2022

SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IANUARIE-FEBRUARIE 2022

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examenul de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de master – sesiunea septembrie 2021.

 • Lucrarea de disertație finală va fi transmisă pe mail până la data de 31 decembrie 2021 profesorului coordonator, cu copie la lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro
 • Înscriere candidați: 20 ianuarie-01 februarie 2022 (în data de 01 februarie până la ora 12.00)
 • Susținerea disertației: 02-06 februarie 2022 (Programarea pe zile și intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere)
 • Susținerea se va face on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2020-2021 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

 • Lucrarea de disertație în format digital (CD / DVD / memory stick USB) și în format tipărit (redactată în limba engleză, cu copertă cartonată, nu cu spiră)
 • Rezumatul sau abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
 • Referatul profesorului coordonator
 • Cererea de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa unesco-chair@unibuc.ro și a încărcat-o pe platforma Classroom)
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare (cu cele trei vize: Biblioteca facultății, Serviciul Social și Biroul Contabilitate)
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
 • Copie carte de identitate
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii recente, ¾ pe hârtie fotografică, model ptr. diplomă, scris pe verso numele și prenumele absolventului
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților *
 • Consimțământ înregistrare

*Absolvenții trebuie să încarce online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este încărcat și transmis alături de alte documente personale.

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea ianuarie-februarie 2022 vor transmite, în perioada 20 ianuarie – 01 februarie 2022 (în data de 1 februarie până la ora 12.00), pe adresa de email unesco-chair@unibuc.ro într-un singur e-mail cu următorul subiect: Nume Prenume Absolvent_Acronim Masterat_înscriere disertație ianuarie-februarie 2022 (exemplu: Popescu Valeriu_IC / IM / MBA_înscriere disertație_ianuarie-februarie 2022 următoarele documente:

 

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul Catedrei UNESCO va completa dosarul de înscriere la licență / disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
 • Copie carte de identitate;
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
 • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

Important !

Lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul Catedrei UNESCO, până pe 18 februarie 2022, după programul următor:

 • luni-joi: 10.00-14.00;
 • vineri: 10.00-13.00.

Adeverințele de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență sau de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică).

Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc online în fața comisiei de examen

 • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
 • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
 • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.