SESIUNEA DE DISERTAŢIE: IUNIE-IULIE 2022

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examenul de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de master – sesiunea septembrie 2022.

 • Înscrierea candidaților: 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00)
 • Susținerea lucrării de disertație, în format fizic: 

– Comunicare și Studii Interculturale – 28 iunie 2022. Programarea va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

– MBA & Management Intercultural – 29-30 iunie 2022. Programarea pe zile și intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / USB)
 • Cererea de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa unesco-chair@unibuc.ro și a încărcat-o pe platforma Classroom)
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare *
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
 • Copie carte de identitate
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților **
 • Referatul profesorului coordonator al lucrării de disertație – va fi transmis de către coordonator la adresa de e-mail unesco-chair@unibuc.ro, până la data de 22 iunie 2022 (până la ora 12.00)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării.

  * Absolvenții promoției 2022 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2022, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2022. Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2022.

  Absolvenții din promoțiile anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social – campus Grozăvești.

  **Absolvenții trebuie să transmită online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este transmis alături de alte documente personale.

  Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

  Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea iunie-iulie 2022 vor transmite, în perioada 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00), pe adresa de email unesco-chair@unibuc.ro într-un singur e-mail cu următorul subiect: Nume Prenume Absolvent_Acronim Masterat_înscriere disertație iunie-iulie 2022 (exemplu: Popescu Valeriu_IC / IM / MBA_înscriere disertație_iunie-iulie 2022 următoarele documente:

  • Cererea de înscriere
  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
  • Fișa de lichidare
  • Rezumatul sau Abstractul lucrării
  • Lucrarea de disertație va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la adresa: unesco-chair@unibuc.ro

  Documente pregătite de secretariat:

  Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Carte de identitate – copie simplă
  • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de bacalaureat și diploma de licență – copie certificată conform cu originalul.

  *Absolvenții trebuie să transmită online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este transmis alături de alte documente personale.

  Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc în format fizic în fața comisiei de examen

  • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
  • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
  • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.