SESIUNEA DE DISERTAŢIE – IANUARIE-FEBRUARIE 2020

SESIUNEA DE DISERTAŢIE – IANUARIE-FEBRUARIE 2020

ÎNSCRIERI: 20-28 ianuarie 2020

Lucrarea finală va fi transmisă pe mail până la data de 15 ianuarie 2020 profesorului coordonator, cu copie la lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro

SUSŢINERE DISERTAȚIE:

 • COMUNICARE INTERCULTURALĂ – 06 februarie 2020 (programarea exactă se va face după încheierea înscrierilor)
 • MANAGEMENT INTERCULTURAL & MBA 30 ianuarie 2020 (programarea exactă se va face după încheierea înscrierilor)

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • Cerere tip de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa  lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro
 • Fișă de lichidare ( Absolvenții vor obține toate cele trei vize: de la Bibliotecă, Serviciile Social și Contabilitate (Rectorat) )
 • Formularul electronic pentru colectarea datelor de contact (se găsește la adresa absolventi.unibuc.ro)*;
 • Diplomă de bacalaureat, în copie legalizată* sau certificată conform cu originalul
 • Diplomă de licență, în copie legalizată** sau certificată conform cu originalul
 • Certificat de naștere, în copie legalizată ** sau certificată conform cu originalul
 • Copie carte identitate
 • 2 fotografii color, recente, model ptr. diplomă, scris pe verso numele și prenumele absolventului
 • Lucrarea de disertație în format digital și în format tipărit (redactată în limba engleză, cu copertă cartonată)
 • Rezumatul sau abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
 • Referatul profesorului coordonator
 • Dosar plic din carton.

*Formularul va fi completat de absolvenți  în vederea utilizării datelor de contact pentru asigurarea dialogului cu reprezentanți ai Universității din București. Formularul electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților se găsește la adresa absolventi.unibuc.ro)

**Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc în fața comisiei de examen

 • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
 • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
 • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.

Precizări privind documentele care se depun la înscriere – sesiune disertație februarie 2020

Legalizarea documentelor din dosarul de înscriere la disertație poate fi făcută de către secretariat, prin prezentarea originalelor diplomelor de studii si a certificatului de naștere.

Fișa de lichidare

Absolvenții vor avea completată fișa de lichidare cu toate cele trei vize (de la Birourile Social și Contabilitate ale Rectoratului și de la Biblioteca Facultății de Filosofie).

Declarația pe propria răspundere:

În cazul în care coordonatorul disertației este profesor român, pe declarație vor apărea semnătura și acordul acestuia pentru susținerea lucrării;

În cazul în care coordonatorul disertației este profesor străin, la declarație se va atașa e-mailul prin care coordonatorul specifică faptul că este de acord cu susținerea lucrării în sesiunea februarie 2020.

Lucrarea de disertație va fi predată odată cu dosarul de înscriere, pe suport C.D., format Word (1 ex.) şi pe suport de hârtie, format cartonat (1 ex.).

De asemenea, disertația trebuie trimisă până pe 15 ianuarie 2020, în format Word, pe adresa de e-mail lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro, subiectul mailului fiind ”Lucrare de disertatie_sesiunea februarie 2020_numele și prenumele absolventului_programul de master promoția _”.

Admitere master: sesiunea septembrie 2019

Admitere master: sesiunea septembrie 2019

În perioada 02-17 septembrie 2019 te așteptăm să te înscrii la unul dintre programele de master organizate de Catedra UNESCO:
– Intercultural Communication
– Intercultural Management
– Business Administration (MBA)

Detalii privind numărul de locuri scoase la concurs, conținutul dosarului și probele de concurs sunt disponibile la următoarea adresă: http://unesco-chair.unibuc.ro/admission/

Te așteptăm!

SESIUNEA DE DISERTAŢIE – IANUARIE-FEBRUARIE 2020

SESIUNEA DE DISERTAŢIE – SEPTEMBRIE 2019

ÎNSCRIERI:  04-05.09.2019

Lucrarea finală va fi transmisă pe mail până la data de 15 august 2019 profesorului coordonator, cu copie la lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro

SUSŢINERE DISERTAȚIE:

 • COMUNICARE INTERCULTURALĂ – 09 septembrie 2019 (programarea exactă se va face la încheierea înscrierilor)
 • MANAGEMENT INTERCULTURAL & MBA 18-19 septembrie 2019 (programarea exactă se va face la încheierea înscrierilor)

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere tip de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa office@interculturel.org)
 2. Declarația tip pe propria răspundere, cu aprobarea profesorului coordonator
 3. Fișă de lichidare: (promoția actuală de absolvenți (2019) va obține doar viza de la biblioteca facultății; promoțiile anterioare vor obține toate cele trei vize: Social și Contabilitate (Rectorat) și biblioteca facultății.)
 4. Diplomă de bacalaureat, în copie legalizată* sau certificată conform cu originalul
 5. Diplomă de licență, în copie legalizată* sau certificată conform cu originalul
 6. Certificat de naștere, în copie legalizată * sau certificată conform cu originalul
 7. Copie carte identitate
 8. 2 fotografii color, recente, model ptr. diplomă, scris pe verso numele și prenumele absolventului
 9. Lucrarea de disertație în format digital și în format tipărit (redactată în limba engleză, cu copertă cartonată bleumarin, de preferat)
 10. Rezumatul sau abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
 11. Referatul profesorului coordonator
 12. Dosar plic din carton.

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc în fața comisiei de examen

 • prezentare și susținere de către absolvent – aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
 • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen – 15 minute;
 • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație – 5 minute.

Precizări privind documentele care se depun la înscrierea pentru susținerea disertației – septembrie 2019

Legalizarea documentelor din dosarul de înscriere la disertație poate fi făcută de către secretariat, prin prezentarea originalelor diplomelor de studii si a certificatului de naștere.

Fișa de lichidare

Absolvenții din promoția actuală (2019) vor obține doar viza de la biblioteca facultății;

Absolvenții din promoțiile anterioare anului curent vor avea completată fișa de lichidare cu toate cele trei vize (de la Birourile Social și Contabilitate ale Rectoratului și de la Biblioteca Facultății de Filosofie).

Vizele se obțin de la Rectorat, la birourile menționate mai jos, după următorul program / ordine:

 1. Serviciul Social, program cu publicul: luni- joi 8.00-10.00 si 12.00-14.00
 2. Serviciul Contabilitate, program cu publicul: luni-joi 12.00-14.00

Declarația pe propria răspundere:

 • În cazul în care coordonatorul disertației este profesor român, pe declarație vor apărea semnătura și acordul acestuia pentru susținerea lucrării;
 • În cazul în care coordonatorul disertației este profesor străin, la declarație se va atașa e-mailul prin care coordonatorul specifică faptul că este de acord cu susținerea lucrării în sesiunea iunie 2019.

Lucrarea de disertație va fi predată odată cu dosarul de înscriere, pe suport C.D., format Word (1 ex.) şi pe suport de hârtie, format cartonat (1 ex.).

De asemenea, disertația trebuie trimisă înainte de depunerea dosarului de înscriere, în format Word, pe adresa de e-mail office@interculturel.org, subiectul mailului fiind ”Lucrare de disertatie_sesiunea IUNIE 2019_numele și prenumele absolventului_programul de master_promoția _”.

Coperta exterioară (v. Anexa) – recomandăm culoarea bleumarin pentru coperta cartonată.

Rezultate concurs de admitere – sesiunea iulie 2019

Rezultate concurs de admitere – sesiunea iulie 2019

S-au publicat rezultatele concursului de admitere – sesiunea iulie 2019  la programele de master organizate de Catedra UNESCO în cadrul Facultății de Filosofie:

Precizări privind confirmarea locului, perioada și programul de confirmări sunt disponibile pe pagina dedicată admiterii http://unesco-chair.unibuc.ro/admission/

Mobilități practică pentru studenți ERASMUS

Mobilități practică pentru studenți ERASMUS

Universitatea din București a decis în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație din 24 iunie 2019 lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS, ce se vor derula în perioada iulie 2019 – 30 mai 2020, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2018 – 2019, capitolul SMP (student mobility for placement), pentru un număr de 100 mobilități, cu un total de finanțare de 216.000 EURO.

Numărul de locuri rămase libere după această rundă de selecție vor fi scoase din nou la concurs în runda din luna octombrie 2019.

Selecția pentru aceste mobilități va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al UB, nu la nivelul fiecărei facultăți, de catre o Comisie Centrala de selectie.

Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 4 iulie 2019 (ora 13:00) dosarele pentru selecție, respectiv :

 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – recomandat nivel minim B2,
 • Carnet de student, vizat de facultatea UB pentru anul academic 2018-2019,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă) – se completează formularul Learning Agreement for Traineeship în 2 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din UB. (descarcă Learning Agreement for traineeships 2018-2019),
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj).
 •  Copie după cartea de identitate.
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus (opțional, reprezintă un plus la punctaj).

Informatiile sunt disponibile la adresa https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus-stagii-de-practica/.