ADMISSION FOR ROMANIAN AND EU/EEA/SWITZERLAND NATIONALS

Romanian citizens or citizens of the European Union, European Economic Area or Switzerland who hold a baccalaureate (or equivalent) AND a Bachelor degree issued by a legally recognized institution from Romania or abroad.

CALENDAR

Înscrieri
 • 02-17 septembrie 2019 - la secretariatul Catedrei UNESCO din Splaiul Independentei nr. 204 sau online, accesând următorul link
Program de înscrieri:
 • luni–vineri: 9.00 – 14.00
 • sâmbătă–duminică: 9.00 – 12.00
Interviu:
 • MBA: 18-19.09.2019 
 • Management Intercultural: 18-19.09.2019 
 • Comunicare Interculturală: 18.09.2019 
  Intervalul orar în care fiecare candidat va intra la interviu va fi anunțat imediat după încheierea perioadei de înscrieri.

PROBE ADMITERE

Admiterea va consta din 2 probe:

1. Scrisoare de motivație: 1,5-2 pp (în limba engleză)

State clearly what your expectations are and what you would like to do upon finishing the programme with the knowledge that you acquire during Master Program. Try to write a “personal” targeted motivation letter, where you explain what makes you in particular worth to be selected and clearly explain why you apply for this particular Master programme. If you have any work or volunteer experience, be sure to mention it, as well as any publications of your previous research. When you can indicate your scientific interests and the direction of your future Master thesis, it is also viewed as a plus.

2. Interviu

Verificarea cunostințelor de limbă și a motivației candidatului față de programul pentru care a optat

 • Notă: 

În caz de medii egale departajarea candidaților se va face pe baza următoarelor criterii:
- media de la licenţă
- media de promovare a anilor de studii de licență

LOCURI SCOASE LA CONCURS

Administrarea afacerilor (MBA) 

 • 3 buget
 • 6 taxă (2000 EUR/an)

Management intercultural

 • 7 taxă (3500 RON/an)

Comunicare interculturală

 • 6 buget
 • 11 taxă (3500 RON/an)

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Dosarul de inscriere (tip plic) trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • fisa-tip de inscriere (disponibilă la Secretariat);
 • scrisoarea de motivatie (redactată în limba engleză);
 • diploma de licenţă (însoțită de suplimentul la diplomă sau foaia matricolă) sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2019, în original sau copie legalizată*;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată*;
Cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană vor urma în plus următoarea procedură de recunoaștere a studiilor: https://cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD-in-Romania
 • doar pentru candidaţii care au mai urmat un program de master: DIPLOMA DE MASTER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE
 • certificatul de nastere, in copie legalizata*;
 • certificatul de casatorie (daca este cazul), in copie legalizata*;
 • adeverinta medicala-tip, in care sa se mentioneze faptul ca persoana este apta pentru a urma studiile universitare;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. in copie;
 • Curriculum Vitae Europass in engleza (poate fi completat aici);
 • chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (taxa în valoare de 170 de RON se va achita la Secretariatul Facultatii de Filosofie sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro)
 • dosar plic (necompletat de catre candidat).

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Precizări:

 • Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)
 • O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi. Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

REZULTATE & PRECIZĂRI sesiunea septembrie 2019

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2019 la programele de master organizate de Catedra UNESCO din Facultatea de Filosofie vor confirma ocuparea locurilor la BUGET sau la TAXĂ în următoarele zile: 20, 23, 24 septembrie 2019 prin depunerea documentelor necesare la secretariat.

CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET

Pentru a-și confirma locul, candidații declarați admiși pe locuri finanțate de la BUGET vor depune la dosar actele de studii în original: diploma de bacalaureat și diploma de licență sau adeverința de absolvire pentru promoția iunie 2019.

Candidații admiși la buget care nu depun originalul diplomei de bacalaureat și al diplomei / adeverinței de licență își pierd locul în favoarea următorilor clasați în ordinea mediilor, la programul respectiv.

CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

Pentru a-și confirma locul, candidații declarați admiși pe locuri cu TAXĂ vor depune la dosar actele de studii: diploma de bacalaureat și diploma de licență sau adeverința de absolvire pentru promoția iunie 2019 în copii certificate conform cu originalul și vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 500 RON.

Achitarea sumei se poate face în contul RO27 RNCB0076010452620 307, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502 sau la Casieria Universității din București (din sediul Facultății de Drept). Pe chitanţă se va specifica taxă de studiu master. Chitanța se depune, în original, la secretariatul catedrei sau se poate transmite scanat pe adresa de email office@interculturel.org, în următoarele zile: 20, 23, 24 septembrie 2019.

PERIOADA DE CONFIRMARE A LOCULUI OCUPAT PRIN CONCURSUL DE ADMITERE: 20, 23, 24 septembrie 2019

PROGRAMUL DE CONFIRMĂRI: luni-marți: 9.00-14.00 și vineri: 9.00-12.00

REZULTATE & PRECIZĂRI sesiunea iulie 2019

SESIUNEA IULIE 2019

Candidații declarați admiși în sesiunea iulie 2019 la programele de master organizate de Catedra UNESCO din Facultatea de Filosofie vor confirma ocuparea locurilor la BUGET sau la TAXĂ în următoarele zile: 24, 25, 26, 29, 30 și 31 iulie 2019 sau cel târziu pe 29 august 2019, prin depunerea documentelor necesare la secretariat (după caz).

PROGRAMUL DE CONFIRMĂRI:

 • luni – joi: 9.00-14.00
 • vineri: 9.00-12.00

CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET

Pentru a-și confirma locul, candidații declarați admiși pe locuri finanțate de la BUGET vor depune la dosar actele de studii în original: diploma de bacalaureat și diploma de licență sau adeverința de absolvire pentru promoția iunie 2019.

Candidații admiși la buget care nu depun originalul diplomei de bacalaureat și al diplomei / adeverinței de licență își pierd locul în favoarea următorilor clasați în ordinea mediilor, la programul respectiv.

CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

Pentru a-și confirma locul, candidații declarați admiși pe locuri cu TAXĂ vor depune la dosar actele de studii: diploma de bacalaureat și diploma de licență sau adeverința de absolvire pentru promoția iunie 2019 în copii certificate conform cu originalul și vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 500 RON.

Achitarea sumei se poate face în contul RO27 RNCB0076010452620 307, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502 sau la Casieria Universității din București (din sediul Facultății de Drept). Pe chitanţă se va specifica “taxă de studiu master”. Chitanța se depune, în original, la secretariatul catedrei, sau se poate transmite scanat pe adresa de email office@interculturel.org, în următoarele zile: 24, 25, 26, 29, 30 și 31 iulie 2019 sau cel târziu pe 29 august 2019.

 

NOTĂ:

Candidații admiși pe locurile cu taxă având opțiune pentru locurile finanțate de la buget sunt considerați în așteptare pentru locurile de la buget în funcție de succesiunea mediilor și de confirmarea locului cu documentele necesare. În măsura în care rămân neocupate locuri finanțate de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării locului prin depunerea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență sau a adeverinței de absolvire pentru promoția iunie 2019 în original de către cei declarați admiși), aceste locuri vor fi ocupate de către candidaţii declarați admiși pe locuri cu taxă în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, în următoarele condiţii:

a) vor fi luate în considerație numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;

b) locul va fi confirmat prin depunerea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență sau a adeverinței de absolvire pentru promoția iunie 2019 în original la secretariatul Catedrei UNESCO, în următoarele zile: 24, 25, 26, 29, 30 și 31 iulie 2019 sau cel târziu pe 29 august 2019;

c) candidații care achită suma de 500 lei, exprimându-şi astfel intenţia de a urma studiile la Catedra UNESCO a Facultății de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condiţiile a) şi b), vor fi declaraţi admişi pe locuri finanțate de la buget şi vor primi înapoi suma de 500 lei la începutul lunii octombrie 2019.

Candidații care își retrag dosarul pierd atât locul de la BUGET cât şi locul cu TAXĂ.

ADMISSION FOR NON-EU CITIZENS

Share This