ADMISsion 2020

Thank you for your interest in applying for Master’s studies at the UNESCO Chair in Interculturality, Good Governance and Sustainable Development. Here you will find out about the various deadlines and specific rules for the application process.

September Session 2020

Admission results

__________________________________

PRECIZĂRI PRIVIND CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTER 

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 la programele de master organizate de Catedra UNESCO din Facultatea de Filosofie vor confirma ocuparea locurilor la BUGET sau la TAXĂ în zilele de 22, 23, 24 și 25 septembrie 2020 prin depunerea documentelor necesare la Secretariatul Catedrei UNESCO, Splaiul Independenței nr. 204, etaj. 1, București.

CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET

 • vor depune la dosar actele de studii în original: diploma de bacalaureat și diploma de licență însoțită de suplimentul la diplomă / foaia matricolă sau adeverința de absolvire pentru promoția 2020.
 • Candidații admiși la buget care nu depun originalul diplomei de bacalaureat și al diplomei de licență sau al adeverinței de licență pentru promoția 2020 își pierd locul în favoarea următorilor clasați în ordinea mediilor la programul respectiv.

CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

 • vor depune la dosar actele de studii în copii legalizate sau certificate de către Secretariat conform cu originalul prezentat: diploma de bacalaureat, diploma de licență însoțită de suplimentul la diplomă / foaia matricolă sau adeverința de absolvire pentru promoția 2020, certificatul de naștere, trei fotografii ¾ cm și chitanța / OP-ul care să ateste plata taxei de confirmare a locului, în valoare de 500 RON (parte din taxa de studii anuală).
 • Achitarea taxei de confirmare a locului se poate face online în contul RO27 RNCB0076010452620 307, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502 sau la Casieria Universității din București (sediu Rectorat, Șoseaua Panduri nr. 90). Pe chitanţă / OP se va specifica “taxă de studii master”. Chitanța / OP-ul se depune, în original, la secretariatul Catedrei UNESCO.

__________________________________

NOTĂ:

Candidații admiși pe locurile cu taxă având opțiune pentru locurile finanțate de la buget sunt considerați în așteptare pentru locurile de la buget în funcție de succesiunea mediilor și de confirmarea locului cu documentele necesare. În măsura în care rămân neocupate locuri finanțate de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării locului prin depunerea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență sau a adeverinței de absolvire pentru promoția 2020 în original de către cei declarați admiși), aceste locuri vor fi ocupate de către candidaţii declarați admiși pe locuri cu taxă în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, în următoarele condiţii:

a) vor fi luate în considerație numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;

b) locul va fi confirmat prin depunerea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență sau a adeverinței de absolvire pentru promoția 2020 în original la secretariatul Catedrei UNESCO, în următoarele zile: 22, 23, 24 și 25 septembrie 2020;

c) candidații care achită suma de 500 lei, exprimându-şi astfel intenţia de a urma studiile la Catedra UNESCO a Facultății de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condiţiile a) şi b), vor fi declaraţi admişi pe locuri finanțate de la buget şi vor primi înapoi suma de 500 lei la începutul lunii octombrie 2020.

Candidații care își retrag dosarul pierd atât locul de la BUGET cât şi locul cu TAXĂ.

 

PERIOADA DE CONFIRMARE A LOCULUI OCUPAT PRIN CONCURSUL DE ADMITERE:

22, 23, 24 și 25 septembrie 2020

PROGRAMUL DE CONFIRMĂRI:

marți – vineri: 9.00-12.00

Business Administration (MBA)

 • 6 tuition-paying places (2500 EUR/year)

Intercultural Management

 • 4 tuition-free places
 • 9 tuition-paying places (4500 RON/year)

Communication and Intercultural Studies

 • 5 tuition-free places
 • 9 tuition-paying places (4500 RON/year)
 • Motivation Letter (1,5-2 pp)

State clearly what your expectations are and what you would like to do upon finishing the programme with the knowledge that you acquire during Master Program. Try to write a “personal” targeted motivation letter, where you explain what makes you in particular worth to be selected and clearly explain why you apply for this particular Master programme. If you have any work or volunteer experience, be sure to mention it, as well as any publications of your previous research. When you can indicate your scientific interests and the direction of your future Master thesis, it is also viewed as a plus.

 • Baccalaureate Diploma (or Equivalent)
 • Bachelor Degree Diploma (or Equivalent)
 • Diploma Supplement or Transcript of Records
 • Birth Certificate
 • Identity Document
 • Health Certificate
 • Photograph of the Candidate
 • Proof of Registration Fee Payment (170 Ron)*
 • Curriculum Vitae | Europass

* The registration fees can be payed at the faculty's building during the registration period OR online at https://po.unibuc.ro/master.php

 • 02 - 17 September 2020: online registration (RO / EN)
 • 02 - 17 September 2020: registration at the admission commission of the UNESCO Chair
 • Interview

- 19 September 2020 - MBA & Intercultural Management

- 18 September 2020 - Communication and Intercultural Studies

July Session 2020

Admission results

__________________________________

PRECIZĂRI PRIVIND CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTER 

Candidații declarați admiși în sesiunea iulie 2020 la programele de master organizate de Catedra UNESCO din Facultatea de Filosofie vor confirma ocuparea locurilor la BUGET sau la TAXĂ în zilele de 28, 30 și 31 iulie 2020 și în zilele de 24, 25 și 26 august 2020, prin depunerea documentelor necesare la Secretariatul Catedrei UNESCO, Splaiul Independenței nr. 204, etaj. 1, București.

CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET

 • vor depune la dosar actele de studii în original: diploma de bacalaureat și diploma de licență însoțită de suplimentul la diplomă / foaia matricolă sau adeverința de absolvire pentru promoția 2020.
 • Candidații admiși la buget care nu depun originalul diplomei de bacalaureat și al diplomei de licență sau al adeverinței de licență pentru promoția 2020 își pierd locul în favoarea următorilor clasați în ordinea mediilor la programul respectiv.

CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

 • vor depune la dosar actele de studii în copii legalizate sau certificate de către Secretariat conform cu originalul prezentat: diploma de bacalaureat, diploma de licență însoțită de suplimentul la diplomă / foaia matricolă sau adeverința de absolvire pentru promoția 2020, certificatul de naștere, trei fotografii ¾ cm și chitanța / OP-ul care să ateste plata taxei de confirmare a locului, în valoare de 500 RON (parte din taxa de studii anuală).
 • Achitarea taxei de confirmare a locului se poate face online în contul RO27 RNCB0076010452620 307, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502 sau la Casieria Universității din București (sediu Rectorat, Șoseaua Panduri nr. 90). Pe chitanţă / OP se va specifica “taxă de studii master”. Chitanța / OP-ul se depune, în original, la secretariatul Catedrei UNESCO.

Eventualele contestații pot fi depuse la secretariat  sau pe adresa de mail office@filosofie.unibuc.ro până pe data de 29.07.2020 ora 14.00.

__________________________________

NOTĂ:

Candidații admiși pe locurile cu taxă având opțiune pentru locurile finanțate de la buget sunt considerați în așteptare pentru locurile de la buget în funcție de succesiunea mediilor și de confirmarea locului cu documentele necesare. În măsura în care rămân neocupate locuri finanțate de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării locului prin depunerea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență sau a adeverinței de absolvire pentru promoția 2020 în original de către cei declarați admiși), aceste locuri vor fi ocupate de către candidaţii declarați admiși pe locuri cu taxă în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, în următoarele condiţii:

a) vor fi luate în considerație numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;

b) locul va fi confirmat prin depunerea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență sau a adeverinței de absolvire pentru promoția 2020 în original la secretariatul Catedrei UNESCO, în următoarele zile: 28, 30 și 31 iulie 2020 sau 24, 25 și 26 august 2020;

c) candidații care achită suma de 500 lei, exprimându-şi astfel intenţia de a urma studiile la Catedra UNESCO a Facultății de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condiţiile a) şi b), vor fi declaraţi admişi pe locuri finanțate de la buget şi vor primi înapoi suma de 500 lei la începutul lunii octombrie 2020.

Candidații care își retrag dosarul pierd atât locul de la BUGET cât şi locul cu TAXĂ.

 

PERIOADA DE CONFIRMARE A LOCULUI OCUPAT PRIN CONCURSUL DE ADMITERE:

28, 30 și 31 iulie 2020 și

24, 25 și 26 august 2020

PROGRAMUL DE CONFIRMĂRI:

luni – vineri: 9.00-13.00

Business Administration (MBA)

 • 15 tuition-free places
 • 5 tuition-paying places (2500 EUR/year)
 • 5 tuition-paying places for Non-EU candidates (3000 EUR/year)

Intercultural Management

 • 13 tuition-free places
 • 7 tuition-paying places (4500 RON/year)
 • 5 tuition-paying places for Non-EU candidates (2500 EUR/year)

Communication and Intercultural Studies

 • 13 tuition-free places
 • 7 tuition-paying places (4500 RON/year)
 • 5 tuition-paying places for Non-EU candidates (2500 EUR/year)
 • Motivation Letter (1,5-2 pp)

State clearly what your expectations are and what you would like to do upon finishing the programme with the knowledge that you acquire during Master Program. Try to write a “personal” targeted motivation letter, where you explain what makes you in particular worth to be selected and clearly explain why you apply for this particular Master programme. If you have any work or volunteer experience, be sure to mention it, as well as any publications of your previous research. When you can indicate your scientific interests and the direction of your future Master thesis, it is also viewed as a plus.

 • Baccalaureate Diploma (or Equivalent)
 • Bachelor Degree Diploma (or Equivalent)
 • Diploma Supplement or Transcript of Records
 • Birth Certificate
 • Identity Document
 • Health Certificate
 • Photograph of the Candidate
 • Proof of Registration Fee Payment (170 Ron)*
 • Curriculum Vitae | Europass

* The registration fees can be payed at the faculty's building during the registration period OR online at https://po.unibuc.ro/master.php

 • 01 - 21 July 2020: online registration (RO / EN)
 • 08 - 21 July 2020: registration at the admission commission of the UNESCO Chair
 • 24 July 2020: Interview

- 09:30-19:25 - MBA & Intercultural Management 

- 10:00-13:00 - Communication and Intercultural Studies

ADMISSION FOR NON-EU CITIZENS
please click here

What our students say!

Student Testimonials

Education has always played an important role in my life, helping me to develop myself on a personal and professional level, thus making it a priority for myself.
The MBA program offered by UNESCO Chair offers this kind of education.
During this program, I learned that the concept of Wrong or Right doesn't exist, there are only people who are eager to learn from each other, showing a common passion for aspiration and constant development.
This MBA brings together professors from different countries such as Romania, Germany, Switzerland and France, who are leaders in their fields of business, so the examples discussed were always relevant and accurate.
Like me, you will interact with colleagues from different fields of activities, having several years of experience, from people enrolled in their first master, to business owners and managers.
You won’t get bored during the lectures, due to the interactive courses, which are based on practical exercises, case studies, debates and strategic analyzes. The possibilities of exchanging experiences and the chances to network are amazing.
Thanks to the methods used, you will learn to do strategic and impact analysis, professional business plans, to identify the advantages and risks of a business more easily, to manage better your priorities, to develop your ability to make analogies and to take important decisions much faster, saving time and energy.
Don't wait for life to teach you, choose to be prepared, choose to make a difference!

Ing. Ec. Andrei DICHER
2nd Year MBA student

Within the University of Bucharest UNESCO MBA program, as a student, you will find all the elements that one would expect: professors with both academic and business experience, coming from and having been exposed to multiple cultures, diversity in the class room in terms of nationality, industries, experience and occupations and an academia environment that supports one's learning and development, tailored for full time working professionals.

This MBA has helped me strengthen my knowledge in the areas I was most passionate about, while opening my interests in other directions as well.

Ultimately, having the opportunity to follow the exchange program and study at University of Geneva represents an exceptional closing of my MBA experience, which succeeded to strike the perfect balance between academia and professionals and offered more than I expected when I joined in 2018.

Luciana PETROIU

2nd Year MBA student

The MA in Intercultural Management is the best way to approach your desirable Communications and Management skills in our days. Everything was well organized, they lead you through a large and complete courses that you’ll love to learn it. Excellent tool to develop your the knowledge needed to become a professional.

My experience in this institution has been very pleasant from all points of view: Internationally recognized teachers, professionalism, involvement and devotion. That's all you need to become a well-trained and confident graduate.

Rareș LUCACI
former student, Intercultural Management

Today I had the last course at master studies. Too late for a master? At all. I was looking for something outside the comfort zone but relevant in my professional field: HR, communication, mergers&acquisitions, business. In this context resulted the topic of the thesis: Challenges of SMEs in M&A processes. At the interview I was asked about how determined am I to attend the classes, how the family will support me, as presence of 80% being mandatory. They did, and thank them.

Thank you so much: Basil Zimmermann, RUEGG François, Franz-Lothar Altmann, Gerhard Wagner, Miriam Costea, PhD, Thomas Straub, Dearly Dep. Christian Giordano, Cristian Iftode, Daniela Zaharia, Ileana Dascalu, Laura Grunberg, Mihai Korka, Ruxandra Constantiescu-Stefanel, Thomas Steger, and in a very special way to Irma Rybnikova and Lilian Ciachir and Carmen-Viviana Ciachir.

Dear colleagues! That mandatory 80% presence has gained a whole new meaning due to the interactions with you.

I conclude with a quote (Little Prince, Antoine de Saint-Exupery) heard at today's course: “If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” Thanks for the lesson, https://lnkd.in/dPRw2Vd!

Nóra DOBRE

Intercultural Management Master Program, 2nd Year

When I have felt that I want more for my career, I’ve started looking for another master that would level it up therefore, I’ve thought that MBA would be the best choice to achieve my goals. What caught my attention is that this master program is framed by UNESCO-Chair, so I’ve decided to try my luck and contact the University of Bucharest which was to me Mr. Lilian Ciachir. Thanks to him I was more convinced that I’m making the right choice, I personally find the program complete and diverse, by the teaching materials, most of the professors are from abroad, it assures diversity and flexibility that develop the teamwork skills.

This program helped me to learn how to adapt with new experiences, to extend my networking and make new friends with different cultural backgrounds and it also offers an opportunity for mobility, …

Raouia ESSAIDI,
MBA student

Share This