ADMISSION FOR ROMANIAN AND EU/EEA/SWITZERLAND NATIONALS

Romanian citizens or citizens of the European Union, European Economic Area or Switzerland who hold a baccalaureate (or equivalent) AND a Bachelor degree issued by a legally recognized institution from Romania or abroad.

CALENDAR

Înscrieri
 • 01-21 iulie 2019 - online accesând următorul link.
 • 08-21 iulie 2019 - la secretariatul Catedrei UNESCO din Splaiul Independentei nr. 204
Interviu:
 • MBA: 22.07.2019 
 • Management Intercultural: 22.07.2019 
 • Comunicare Interculturală: 23.07.2019 
  Intervalul orar în care fiecare candidat va intra la interviu va fi anunțat imediat după încheierea perioadei de înscrieri.

PROBE ADMITERE

Admiterea va consta din 2 probe:

1. Scrisoare de motivație: 1,5-2 pp (în limba engleză)

State clearly what your expectations are and what you would like to do upon finishing the programme with the knowledge that you acquire during Master Program. Try to write a “personal” targeted motivation letter, where you explain what makes you in particular worth to be selected and clearly explain why you apply for this particular Master programme. If you have any work or volunteer experience, be sure to mention it, as well as any publications of your previous research. When you can indicate your scientific interests and the direction of your future Master thesis, it is also viewed as a plus.

2. Interviu

Verificarea cunostințelor de limbă și a motivației candidatului față de programul pentru care a optat

 • Notă: 

În caz de medii egale departajarea candidaților se va face pe baza următoarelor criterii:
- media de la licenţă
- media de promovare a anilor de studii de licență

LOCURI SCOASE LA CONCURS

Comunicare Interculturală

 • 25 buget & taxă (3500 RON/an)

Management Intercultural

 • 25 buget & taxă (3500 RON/an)

Administrarea afacerilor (MBA)

 • 25 buget & taxă (2000 EUR / an)

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Dosarul de inscriere (tip plic) trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • fisa-tip de inscriere (disponibilă la Secretariat);
 • scrisoarea de motivatie;
 • diploma de licenţă (însoțită de suplimentul la diplomă sau foaia matricolă) sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2019, în original sau copie legalizată*;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată*;
Cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană vor urma în plus următoarea procedură de recunoaștere a studiilor: https://cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD-in-Romania
 • doar pentru candidaţii care au mai urmat un program de master: DIPLOMA DE MASTER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE
 • certificatul de nastere, in copie legalizata*;
 • certificatul de casatorie (daca este cazul), in copie legalizata*;
 • adeverinta medicala-tip, in care sa se mentioneze faptul ca persoana este apta pentru a urma studiile universitare;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. in copie;
 • Curriculum Vitae Europass in engleza (poate fi completat aici);
 • chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (taxa în valoare de 170 de RON se va achita la Secretariatul Facultatii de Filosofie sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro/master.php)
 • dosar plic (necompletat de catre candidat).

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Precizări:

 • Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)
 • O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi. Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

ADMISSION FOR NON-EU CITIZENS

Share This